ممکن است پس از نصب سیستم تلفنی Issabel و تعریف Follow me و یا Ring group به عدم کارکرد این دو مواجه شوید، تمامی تعاریف شما درست است اما در صورت استفاده از این دو امکان نتیجه‌ای دریافت نمی‌کنید. این ایراد در برخی نسخه‌ها و در برخی حالات و شرایط به وجود می‌آید و دلیل آن از بین رفتن مجوز برخی فایل و فولدرها می‌باشد.


راه‌حل: به Folder زیر دسترسی کامل 777 و همچنین مالکیت Asterisk بدهید، برای این کار میتوانید از Winscp استفاده کنید.

/var/lib/asterisk/agi-bin

 

نکته: در هنگام دادن مجوز تیک set group owner and permisions recursively را نیز بزنید.

B2ap3 Large Folowme Issue 1


منبع: VOIPIRAN