گیتوی FXO یک دستگاه شبکه است که امکان اتصال شبکه تلفن عمومی (PSTN) به شبکه IP را فراهم می‌کند. FXO به صورت خط‌زنی شهری یا خط PSTN به گیتوی FXO متصل می‌شود و سپس ارتباط با سیستم تلفنی بر پایه IP برقرار می‌کند. با استفاده از گیتوی FXO، شرکت‌ها و سازمان‌ها قادر خواهند بود خطوط تلفن خطوط‌زنی شهری معمولی را به شبکه IP متصل کرده و از آن‌ها برای برقراری تماس‌های VoIP استفاده کنند؛ این به معنای استفاده از خطوط تلفن معمولی برای ارتباط با شبکه‌های VoIP و سیستم‌های تلفنی بر پایه IP است. گیتوی FXO می‌تواند مزایا و امکانات متعددی را فراهم کند. به عنوان مثال، امکان اتصال به خطوط تلفن معمولی و ارائه ارتباط بین شبکه‌های PSTN و شبکه‌های VoIP را به شرکت‌ها ارائه می‌دهد؛ این به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از قابلیت‌های محلی شبکه تلفن عمومی بهره‌برداری کنند و همچنین از فواید شبکه IP مانند کاهش هزینه‌ها و امکانات پیشرفته مانند انتقال تماس، تماس‌های همزمان و گزینه‌های تلفنی دیگر استفاده کنند. با استفاده از گیتوی FXO، شرکت‌ها قادر خواهند بود تماس‌هایی را دریافت کنند و به سمت تلفن‌های داخلی خود هدایت کنند و همچنین امکان برقراری تماس‌های صوتی با استفاده از خطوط تلفن معمولی را داشته باشند.