در مخابرات، اصطلاح "خطوط 5 رقمی" اصطلاحی است که به انواعی از شماره‌های تلفن ثابت اشاره دارد که دارای پنج رقم هستند. در بسیاری از کشورها، شماره‌های تلفن ثابت به تعداد مختلفی رقم دارند، اما در بعضی موارد، به ویژه در مناطقی که جمعیت کمی دارند یا نیاز به سیستم شماره‌دهی پیچیده‌تری ندارند، از شماره‌های پنج رقمی استفاده می‌شود.


در شماره‌های پنج رقمی، معمولاً از یک کد منطقه و شماره تلفن محلی تشکیل می‌شوند. به عنوان مثال، اگر کد منطقه شما 12345 و شماره تلفن محلی شما 6789 باشد، شماره تلفن شما در سیستم پنج رقمی مخابرات به شکل 12345-6789 نمایش داده می‌شود.


در بعضی مناطق کم جمعیت‌تر یا در سیستم‌های مخابراتی که از فناوری‌های مدرن‌تری استفاده می‌کنند، شماره‌های پنج رقمی همچنان استفاده می‌شوند. این نوع سیستم شماره‌دهی معمولاً در مناطق روستایی یا مناطق کم جمعیت‌تر به کار می‌رود تا سیستم‌های شماره‌دهی پیچیده‌تری را پیاده‌سازی نکنند.

لطفاً توجه داشته باشید که این نوع سیستم شماره‌دهی ممکن است در هر کشور متفاوت باشد و در برخی مناطق خاص به کار برود. همچنین، با پیشرفت فناوری مخابرات، در بسیاری از جاها از شماره‌دهی پیچیده‌تر و بیشتر از 5 رقمی استفاده می‌شود.