• به چه دلایلی ممکن است گوشی سیار بی‌سیم شما از تنظیم خارج شده باشد؟

این که پایه دستگاه گوشی بی‌سیم شما گوشی بی‌سیم را نمی‌شناسد ممکن است بر اثر مواردی همچون دور بودن گوشی بی‌سیم از پایه به مدت طولانی، ضربه خوردن، دستکاری منو، یک شوک الکترونیکی مثل قطع و وصل برق و یا یک سری امواج خارجی قوی و … صورت گیرد.

 

  • نشانه‌های از تنظیم خارج شدن گوشی بی‌سیم چست؟

هر وقت گوشی بی‌سیم شما نزدیک پایه هست و هنگام استفاده پیغام زیر را می‌دهد؛ مطمئناً گوشی بی‌سیم شما از تنظیم خارج شده است. No link to base. Move closer to base, try again (ارتباط با پایه قطع می‌باشد. به پایه نزدیک‌تر شوید و دوباره تلاش کنید). حالا با این تفاسیر اگر فکر می‌کنید پایه دستگاه تلفن بی‌سیم شما گوشی بی‌سیم را نمی‌شناسد یا در بعضی از مدل‌ها نیاز به اضافه کردن یک گوشی بی‌سیم اضافی دارید می‌توانید برای مدل‌های مختلف به شکل زیر عمل کنید:


مدل KX-TG2361JX: بعد از این که مطمئن شدید گوشی‌های بی‌سیم مشغول نیستند مراحل زیر را انجام دهید: طی مراحل تنظیم کردن گوشی‌ها را در کنار پایه نگه دارید، دکمه LOCATOR/INTERCOM روی پایه را نگه داشته تا یک صدای بیپ بشنوید. سپس دکمه ۱ را برای تنظیم کردن گوشی شماره ۱ و دکمه ۲ را برای تنظیم کردن گوشی شماره ۲ فشار دهید (روی پایه)- لازم به نگه داشتن دکمه نیست (اگر یکی از بی‌سیم‌ها از ست خارج شده فقط دکمه مربوط به آن گوشی را فشار دهید). حالا دکمه FLASH/CALL WAIT را روی گوشی بی‌سیم مورد نظر فشار دهید و نگه دارید تا پیغام Handset Registering روی صفحه بی‌سیم نمایش داده شود، پس از این صدای بوق تنظیم شدن شنیده خواهد شد. شما می‌توانید با فشار دادن دکمه OFF روی گوشی بی‌سیم و یا دکمه LOCATOR/INTERCOM روی پایه از حالت تنظیم کردن گوشی خارج شوید.


مدل KX-TG2360JX: بعد از این که مطمئن شدید گوشی بی‌سیم مشغول نیست مراحل زیر را انجام دهید: طی مراحل تنظیم کردن گوشی را در کنار پایه نگه دارید، دکمه LOCATOR/INTERCOM روی پایه را نگه داشته تا یک صدای بیپ بشنوید. حالا دکمه FLASH/CALL WAIT را روی گوشی بی‌سیم مورد نظر فشار دهید و نگه دارید تا پیغام Handset Registering روی صفحه بی‌سیم نمایش داده شود، پس از این صدای بوق ست شدن شنیده خواهد شد. شما می‌توانید با فشار دادن دکمه OFF روی گوشی بی‌سیم و یا دکمه LOCATOR/INTERCOM روی پایه از حالت تنظیم کردن گوشی خارج شوید.

 

مدل‌های KX-TG3531BX , KX-TG3521BX , KX-TG3532BX , KX-TG3522BX: هنگامی که گوشی‌ها نزدیک پایه هستند و از اشغال نبودن آن‌ها اطمینان دارید مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید: روی گوشی بی‌سیم دکمه MENU سپس ۰۰۱ را شماره‌گیری کنید، حالا روی صفحه نمایش پیغام ... press locator را مشاهده خواهید کرد. با فشار دادن دکمه LOCATOR به مدت ۵ ثانیه روی بیس و سپس فشار دادن OK روی گوشی بی‌سیم، پایه و بی‌سیم پس از شنیدن صدای بوق با هم تنظیم می‌شوند.

 

بیشتر مدل‌های پاناسونیک KX-TG مثل

۳۶۱۱,۳۷۱۱,۳۷۱۲,۳۷۲۱,۳۷۲۲,۳۸۱۱,۳۸۲۱,۳۸۲۲,۴۷۳۱,۴۷۴۱,۴۷۴۲,۴۷۷۱,۴۷۷۲,۵۵۱۱,۵۵۲۱,۵۷۷۱,۶۵۱۱,۶۵۲۱,۶۵۶۱,۶۵۸۲,۶۵۹۱,۶۵۹۲,۶۶۱۱,۶۶۲۱,۶۶۷۱,۶۸۱۱,۶۸۲۱,۶۸۴۱,۶۸۴۲,۶۸۷۲,۷۵۱۱,۷۵۲۱,۷۶۴۲,۷۶۲۲,۷۷۳۱,۷۷۳۲,۸۵۱۱,۸۵۲۲,۹۳۳۱,۹۳۴۱,۹۳۸۵,۹۳۹۱,۹۴۷۱,۱۰۶۱

هنگامی که گوشی‌ها نزدیک پایه هستند و از اشغال نبودن آن‌ها اطمینان دارید مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید: روی گوشی بی‌سیم دکمه MENU سپس # و بعد ۱۳۰ را شماره‌گیری کنید. حالا روی پایه دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید (در بعضی از مدل‌ها بعد از این ۵ ثانیه یک صدای بوق شنیده می‌شود و در بعضی از مدل‌ها این صدای بوق وجود ندارد). حالا روی گوشی بی‌سیم دکمه‌ای که OK را مشخص می‌کند را فشار دهید یک صدای بوق از ست شدن گوشی بی‌سیم شما خبر می‌دهد. در طی این مراحل پیغام ”Base in registering mode” نمایش داده خواهد شد. اگر در انجام هر کدام از این مراحل موفق نبودید آن را از اول تکرار کنید. در بعضی مدل‌های بی‌سیم بعد از زدن OK از شما Pin code می‌خواهد که شما می‌توانید با وارد کردن ۰۰۰۰ Pin code را وارد کنید. اگر در بعضی مدل‌ها دکمه منو نباشد زیر صفحه نمایش ۳ تا دکمه وجود دارد که باید دکمه وسطی را به عنوان منو فشار دهید.

 

مدل‌های KX-TG1311, 3411: هنگامی که گوشی‌ها نزدیک پایه هستند و از اشغال نبودن آن اطمینان دارید. مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید: دکمه OK (دکمه وسط زیر صفحه نمایش بی‌سیم) را روی بی‌سیم فشار داده سپس با دکمه‌های بالا و پایین، گزینه SETTING HS را پیدا و کلیک کنید و دوباره با دکمه‌های بالا و پایین گزینه REGISTRATION را پیدا و انتخاب کنید سپس دوباره گزینه REGISTER HS را انتخاب کنید. حالا طبق عکس زیر روی پایه دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. حال روی گوشی بی‌سیم دکمه‌ای که OK را مشخص می‌کند را فشار دهید یک صدای بوق از تنظیم شدن گوشی بی‌سیم شما خبر می‌دهد.

نحوه ست کردن گوشی های تلفن بیسیم پاناسونیک

نحوه ست کردن گوشی های تلفن بیسیم پاناسونیک

 

 


مدل بی‌سیم ۲ خط KX-TG2480BX: هنگامی که گوشی نزدیک پایه هست و از اشغال نبودن آن اطمینان دارید، مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید: دکمه MENU را روی بی‌سیم فشار داده سپس با دکمه‌های بالا و پایین، گزینه Initial Setting را پیدا و کلیک کنید و دوباره با دکمه‌های بالا و پایین گزینه Registration را پیدا و انتخاب کنید. حالا روی پایه دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. حال روی گوشی بی‌سیم دکمه‌ای که OK را مشخص می‌کند را فشار دهید یک صدای بوق از تنظیم شدن گوشی بی‌سیم شما خبر می‌دهد.

 

مدل‌های بی‌سیم KX-TG4221, 4222: هنگامی که گوشی‌ها نزدیک پایه هستند و از اشغال نبودن آن اطمینان دارید، مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید: دکمه MENU را روی بی‌سیم فشار داده سپس با دکمه‌های بالا و پایین، گزینه  Initial Setting را پیدا و کلیک کنید و دوباره با دکمه‌های بالا و پایین، گزینه Registration را پیدا و انتخاب کنید سپس با دکمه‌های بالا و پایین، گزینه HS Registration را پیدا و انتخاب کنید. حالا روی پایه دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. سپس روی گوشی بی‌سیم دکمه‌ای که OK را مشخص می‌کند را فشار دهید یک صدای بوق از تنظیم شدن گوشی بی‌سیم شما خبر می‌دهد.

 

مدل‌های KX-TG2521, 2511, 1611, 1711, 6451, 6461: هنگامی که گوشی نزدیک پایه هست و از اشغال نبودن آن اطمینان دارید، مراحل زیر را به ترتیب اعمال کنید: دکمه OK (دکمه وسط زیر صفحه نمایش بی‌سیم) را روی بی‌سیم فشار داده سپس با دکمه‌های بالا و پایین، گزینه Handset Setup را پیدا و کلیک کنید و دوباره  با دکمه‌های بالا و پایین، گزینه Register H.SET را پیدا و انتخاب کنید. حالا طبق عکس زیر روی پایه دستگاه تلفن خود دکمه Locator را به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. در بعضی مدل‌های بی‌سیم بعد از زدن OK از شما Pin code می‌خواهد که شما می‌توانید با وارد کردن ۰۰۰۰ Pin code را وارد کنید. حالا روی گوشی بی‌سیم دکمه‌ای که OK را مشخص می‌کند را فشار دهید یک صدای بوق از تنظیم شدن گوشی بی‌سیم شما خبر می‌دهد.


منیع: iranpanasonic