به مدیران پیشنهاد می‌کنیم حتماً کد سیستم سانترال خودشان را از حالت پیش فرض ۱۲۳۴ به یک رمز دیگه تغییر دهند (نحوه این کار در آخر همین مقاله خواهد آمد). در این مقاله رمز سانترال شما به شکل پیش فرض ۱۲۳۴ در نظر  گرفته شده است، باید آن را مطابق رمز خودتان تغییر دهید و دیگه این که این برنامه‌ها حتماً باید از تلفن سانترال داخلی ۱۰۱ اجرا بشوند.

آموزش باز و بسته کردن 0 و 00 ،تایمر داخلی ها و تغییر رمز سانترال سری TES/TEM


کد ۳۰۲: مربوط به تعریف کردن برای بستن ۰۰ خط شهری برای خطوط داخلی سانترال می‌باشد. سپس دکمه SP-Phone را ۲ بار زده روی صفحه گوشی پیغام  ********:۰۱ ظاهر  می‌شود که شما باید دو بار ۰۰ را وارد کرده و در آخر دکمه STORE را بزنید.


نکته: شما با این کار برای کلاس ۲ را برای دو صفر بستن تعریف می‌کنید یعنی اگر در کد ۶۰۱ که در پایین نحوه فعال کردنش را خواهیم گفت کلاسی را برای عدد ۲ بگذارید ۰۰ دستگاه سانترال برای داخلی‌های مورد نظر بسته می‌شود و داخلی‌ها نمی‌توانند از ۰۰ آن استفاده کنند.

آموزش باز و بسته کردن 0 و 00 ،تایمر داخلی ها و تغییر رمز سانترال سری TES/TEM


کد ۳۰۳ : مربوط به تعریف کردن برای بستن ۰ خط شهری برای خطوط داخلی سانترال می‌باشد. سپس دکمه SP-Phone را دو بار زده روی صفحه گوشی پیغام  ********:۰۱ ظاهر می‌شود که شما باید یک بار ۰ را وارد کرده و در آخر دکمه STORE را بزنید.


نکته: شما برای کلاس ۳ یک صفر ۰ را تعریف می‌کنید یعنی اگر در کد ۶۰۱ که در پایین نحوه فعال کردنش را خواهیم گفت عدد ۳ بگذارید هم ۰ و هم ۰۰ دستگاه سانترال برای داخلی‌ها بسته می‌شود و فقط داخلی مورد نظر خط‌های مرکز شهر را می‌تواند شماره‌گیری کند.

آموزش باز و بسته کردن 0 و 00 ،تایمر داخلی ها و تغییر رمز سانترال سری TES/TEM


کد ۶۰۱: مربوط به کلاس گذاشتن داخلی برای تعریف کردن ۰ و ۰۰ می‌باشد. سپس دکمه SP-Phone را دو بار زده روی صفحه گوشی پیغام #۰۱ : cos-1 ظاهر می‌شود. اگر در cos-1 باشد یعنی هم ۰ و هم ۰۰ دستگاهتان باز می‌باشد، اگر عدد ۲ را بزنید cos-2 شود یعنی ۰۰ دستگاه بسته و فقط ۰ باز است و اگر در  cos-3 بگذارید یعنی هم ۰۰ و هم ۰ دستگاه را برای داخلی مورد نظر بسته‌اید و داخلی مورد نظر می‌توانید داخل شهر را شماره‌گیری نمایید؛ هر گزینه‌ای را  انتخاب می‌کنید حتماً در آخر دکمه STORE را بزنید. این برای داخلی ۱ (۱۰۱) بود، برای رفتن به داخلی‌های بعدی از دکمه SP-Phone استفاده کنید.


نکته: اگر می‌خواهید داخل شهر را هم نتوان گرفت و فقط داخلی به داخلی صحبت کنند باید در کد ۴۰۵ آمده در این صفحه کلاً امتیاز خط شهری را برای داخلی مورد نظر Disable کنید.

آموزش باز و بسته کردن 0 و 00 ،تایمر داخلی ها و تغییر رمز سانترال سری TES/TEM


کد ۲۱۲: مربوط به Timer گذاشتن برای داخلی می‌باشد (محدود کردن زمان مکالمه تلفن‌های داخلی به شکل دلخواه). سپس دکمه SP-Phone را دو بار زده روی صفحه گوشی پیغام Time : 10 min ظاهر می‌شود شما می‌توانید به صورت دلخواه زمان مکاله داخلی را کم یا زیاد کنید و در آخر دکمه STORE را بزنید.

آموزش باز و بسته کردن 0 و 00 ،تایمر داخلی ها و تغییر رمز سانترال سری TES/TEM


کد ۶۱۳: برای فعال کردن Timer داخلی می‌باشد. سپس دکمه SP-Phone را دو بار زده روی صفحه گوشی پیغام  ۰۱#:Disable  ظاهر  می‌شود شما با زدن دکمه Auto ANS و Enable کردن آن می‌توانید Timer داخلی مورد نظر را فعال کرده و برای رفتن به داخلی دیگر یک بار SP-Phone را می‌زنیم و در آخر هر فعال یا غیر فعال کردن دکمه STORE را می‌زنیم.

آموزش باز و بسته کردن 0 و 00 ،تایمر داخلی ها و تغییر رمز سانترال سری TES/TEM


کد ۰۰۲: برای تغییر رمز عبور سیستم password سپس دکمه SP-Phone را دو بار زده روی صفحه گوشی پیغام Password:1234 ظاهر می‌شود. شما می‌توانید در این مرحله رمز خود را تا هفت رقم وارد کنید و در آخر دکمه STORE را وارد نمایید.


منبع: IranPanasonic