DTMF :DTMF یا Dual tone multi frequency سیگنالی است که با فشردن هریک از دکمه‌های تلفن به مرکز مخابراتی ارسال می‌شود. DTMF در سیستم‌های تلفنی متفاوت از قالب‌های متفاوتی تبعیت می‌کند و با توجه به این نکته Asterisk امکان انتخاب طریقه ارسال DTMF را به شما می‌دهد. نکته مهم در انتخاب DTMF این است که قالب انتخاب شده توسط فرستنده و گیرنده باید برابر باشد. در غیر این صورت Asterisk متوجه شماره گرفته شده نمی‌شود. این مشکل معمولاً در زمان استفاده از Gatewayها به وجود می‌آید که به سادگی به تغییر DTMF حل می‌شود. در زیر لیست برخی از DTMFهای پشتیبانی شده توسط Asterisk نوشته شده است.


SIP INFO: فقط توسط پروتکل SIP پشتیبانی می‌شود. (قوی‌ترین روش ارسال DTMF برای پروتکل SIP در صورتی که از نسخه‌های 1.2 و 1.4 Asterisk استفاده می‌کنید).


RFC2833: قالب استاندارد DTMF، در صورتی که از Asterisk نسخه 1.6 به بعد استفاده می‌کنید این قالب توصیه می‌شود. در غیر این صورت برای افزایش کارایی آن باید خصوصیت rfc2833compenstate را در فایل sip.conf روشن کنید.


Inband: اطلاعات DTMF به صورت صدا ارسال می‌شوند. (در طول تماس قابل شنیدن است) در صورتی که DTMF را به صورت inband ارسال می‌کنید حتماً توجه داشته باشید که از Sound Codecهای G711) alaw) یا ulaw که پهنای باند کافی دارند استفاده کنید.


منبع: VOIPIRAN