یکی از قابلیت‌های Issabel ایجاد گروه‌های تماس است. شما می توانید چند داخلی را در یک گروه تماس قرار دهید و با این روش توسط یک شماره دیگر به مجموعه‌ای از داخلی‌ها دسترسی دارید. به عنوان مثال شما چند نفر کارشناس فروش دارید. در صورتی که یک IVR را به سمت کارشناسان فروش هدایت کنید باید دو کارشناس را در یک گروه تماس و IVR را به سمت گروه هدایت کنید.


ساخت RING GROUP در Issabel:

برای ساخت ring group از منوی سمت چپ PBX > PBX Configuration را انتخاب کنید از منوی جدید گزینه Ring Group را انتخاب کنید. سپس از منوی سمت راست گزینه Add Ring Group را انتخاب کنید.

آموزش Ring Group در ایزابل

تنظیمات RING GROUP در Issabel:

مانند قسمت‌های پیشین از دوره آموزش Issabel فقط تنظیمات مهم و پرکاربرد را توضیح خواهیم داد.

تنضیمات Ring Group در ایزابلRing-Group Number: یک شماره برای گروه در نظر می‌گیرید توجه داشته باشید این شماره نباید با داخلی و یا شماره‌های صف تداخل داشته باشد.

Group Description: توضیحی برای گروه بنویسید.

Ring Strategy: در واقع نوع زنگ خوردن داخلی‌ها در گروه را مشخص می‌کند.


چند نمونه از استراتژی زنگ خوردن در گروه:

  • Ringall: همه داخلی‌ها با هم زنگ می‌خورند و در صورتی که هر داخلی تماس را پاسخ دهد بقیه داخلی‌ها قطع می‌شوند.
  • Hunt: داخلی‌ها به صورت چرخشی زنگ می‌خورند.
  • Memory Hunt: در این استراتژی داخلی اول ابتدا زنگ می‌خورد در صورتی که پاسخگو نباشد داخلی اول و دوم با هم زنگ می‌خورد و اگر دوباره هیچ کدام پاسخگو نباشند داخلی اول و دوم و سوم با هم زنگ می‌خورند و این روند تا پاسخگویی تماس ادامه پیدا می‌کند.
  • First available: اولین داخلی آزاد زنگ خواهد خورد.
  • Ring Time: زمان زنگ خوردن یک داخلی به ثانیه است که بیشینه ۳۰۰ ثانیه می‌باشد.
  • Extension List: لیست داخلی‌هایی که در صف قرار می گیرند می‌باشد.
  • Announcement: صدایی که قبل از متصل شدن به گروه تماس گیرنده می‌شنود.
  • Play Music On Hold: در این قسمت می‌توانید انتخاب کنید که تماس گیرنده در زمان انتظار برای پاسخگویی صدای زنگ بشنود و یا موزیک انتظار.
  • قسمت Destination if no answer را هم می‌توانید به هر قسمتی از سیستم متصل کنید.


منبع: VOIPING