آموزش نحوه تنظیم CME COR:

برای این که مفهموم CME COR را به درستی متوجه شوید، کار را با بررسی یک سناریو و نحوه راه‌اندازی آن شروع می‌کنیم. فرض کنید در یک سازمان می‌خواهید تنظیماتی را اعمال کنید تا محدودیت‌هایی به تماس کاربران اعمال شود. به عنوان مثال می‌خواهیم:

  1. مدیر سازمان بدون محدودیت تماس بگیرد.
  2. کاربران سازمان نتوانند تماس‌های بین‌المللی برقرار کنند.
  3. مهمانانی که از تلفن موجود در لابی سازمان استفاده می‌کند فقط بتواند با داخلی‌های سازمان و شماره‌های اضطراری تماس بگیرد.


در سناریوی ما تنظیمات فعلی مرکز تلفن به صورت ذیل می‌باشد:

آشنایی با نحوه تنظیم CME COR

برای راه‌اندازی این سناریو باید مراحل ذیل را طی کنیم:

  1. مشخص کردن تگ‌های COR
  2. ایجاد لیستی برای Outbound COR
  3. ایجاد لیستی برای Inbound COR
  4. اعمال لیست Outbound COR
  5. اعمال لیست Inbound COR


بنابراین کار را از مرحله اول یعنی ساخت تگ‌ها شروع می‌کنیم.

آشنایی با تنظیم CME COR

همان‌طور که مشاهده می‌کنید در قدم اول سه نوع تگ برای تماس اضطراری، لوکال و راه دور ایجاد کرده‌ایم. حال باید دو لیست برای ورود و خروج ایجاد کنیم.

آشنایی با نحوه راه اندازی CME COR

لیست‌های فوق برای خروج تماس ایجاد شده‌اند. به این معنی می‌باشد که: زمانی که هر یک از لیست‌های فوق را به Dial Peerهای خروجی به سمت PSTN اعمال می‌کنیم، تماس وارد شده به روتر باید تگ تعیین شده در لیست را داشته باشد تا بتواند از آن Dial Peer استفاده کرده و خارج شود.

نحوه راه اندازی CME COR

لیست‌های فوق برای ورود تماس ایجاد شده‌اند. به این معنی می‌باشد که زمانی که هر یک از لیست‌های فوق را به یک Ephone dn اعمال می‌کنیم، تگ‌های تعیین شده در آن لیست به تماس‌های وارد شده از آن Ephone dn اضافه می‌شود. تا این مرحله لیست‌های COR را نیز آماده کرده‌ایم و فقط باید لیست‌های ورودی را به Ephone dnها و لیست‌های خروجی‌ را به Dial Peerهای مربوطه اعمال کنیم.

چگونگی تنظیم CME COR

همان‌طور که مشاهده می‌کنید هر یک از لیست‌های فوق در بخش و در جهت مورد نظر اعمال شده است. برای درک بهتر موضوع فرض کنید:

  • کارمند با تلفن خود یک شماره بین‌المللی می‌گیرد. تماس وارد شده از داخلی کارمند تگ‌های تعیین شده در COR List 911-Local را می‌گیرد (تگ لوکال و ۹۱۱). سپس تماس با توجه به الگوی شماره به سمت Dial Peer 12 که برای تماس‌های خارجی ایجاد شده است می‌رود تا به سمت مقصد ارسال شود. در این لحظه Router متوجه می‌شود که طبق قوانین ایجاد شده، تماس ایجاد شده باید تگ LD را داشته باشد تا بتواند از این Dial Peer استفاده کند و چون این تماس تگ مورد نظر را ندارد تماس برقرار نشده و قطع می‌شود.
  • بار دیگر تصور کنید مهمان در لابی سازمان شماره ۹۱۱ را می‌گیرد. در این حالت تماس ایجاد شده توسط داخلی موجود در لابی تگ‌های COR List 911-Only را می‌گیرد (فقط تگ ۹۱۱). سپس تماس با توجه به شماره گرفته شده به سمت Dial Peer 10 که برای تماس اضطراری نوشته شده است ارسال می‌شود تا به سمت مقصد برود. در این لحظه Router متوجه می‌شود که طبق قوانین، تماس باید تگ ۹۱۱ را داشته باشد تا بتواند از این Dial Peer استفاده کند و چون این تماس این تگ را گرفته است تماس برقرار می‌شود.


منبع: VOIPING